Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28/CT-TTg 27/11/2023 Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 64
Tải về 0
05/QĐ-CTK 09/03/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Quy chế giải quyết tố cáo, Nội quy tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 3238
Tải về 9
04/KH-CTK 16/02/2023 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 129
Tải về 8
02/KH-CTK 08/02/2023 Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023
Lượt xem: 129
Tải về 9
73/QĐ-CTK 22/12/2022 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5402
Tải về 195
64/QĐ-CTK 16/11/2022 Quyết định Ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5601
Tải về 7
59/QĐ-CTK 30/09/2022 Quyết định về việc giao điểm kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã và khu vực
Lượt xem: 4905
Tải về 10
10-QĐ-TTg 18/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 2113
Tải về 1
30/2020/NĐ-CP 17/03/2020 Về công tác Văn thư
Lượt xem: 336
Tải về 1
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH