Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
613/QĐ-TCTK 07/07/2023 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê
Lượt xem: 2611
Tải về 0
1354/QĐ-TCTK 26/08/2020 Về việc điều tra giá sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp và thủy sản
Lượt xem: 5699
Tải về 10
946/QĐ-TCTK 29/04/2020 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Tổng Cục Thống kê
Lượt xem: 4168
Tải về 3
1695/QĐ-TCTK 31/12/2019 Về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020
Lượt xem: 4806
Tải về 1
1261/QĐ-TCTK 19/08/2019 Về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
Lượt xem: 562
Tải về 0
1260/QĐ-TCTK 16/08/2019 Về việc tiến hành điều tra lao động viêc làm năm 2020
Lượt xem: 478
Tải về 0
1193/QĐ-TCTK 30/07/2019 Về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2020
Lượt xem: 487
Tải về 9
1181/QĐ-TCTK 26/11/2018 Quyết định về việc tiến hành Khảo sát Sức khỏe phụ nữ và Kinh nghiệm cuộc sống 2018
Lượt xem: 236
Tải về 1
600/QĐ-TCTK 31/07/2018 Về việc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2019
Lượt xem: 471
Tải về 1
82/TB-BCĐTW 29/06/2016 Thông báo số 1 về nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016
Lượt xem: 263
Tải về 0
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH