Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28/CT-TTg 27/11/2023 Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 64
Tải về 0
752/QĐ-TTg 03/06/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021
Lượt xem: 5506
Tải về 9
10-QĐ-TTg 18/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 2113
Tải về 1
30/2020/NĐ-CP 17/03/2020 Về công tác Văn thư
Lượt xem: 336
Tải về 1
146/QĐ-TTg 01/02/2019 Phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
Lượt xem: 263
Tải về 1
258/TB-VPCP 29/08/2016 Thông báo ý kiên Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 254
Tải về 1
1672/QĐ-TTg 26/08/2016 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Lượt xem: 412
Tải về 1
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
Lượt xem: 279
Tải về 0
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Lượt xem: 305
Tải về 0
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH