Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021
Số ký hiệu văn bản 752/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/06/2020
Ngày hiệu lực 03/06/2020
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thống kê chung
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 752-ttg_200604083624_2020.pdf
Văn bản mới