Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_07-nq-hdnd_2023.pdf
Văn bản mới