V/v tăng cường triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Số ký hiệu văn bản 2505/UBND-VX
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2505.ubnd.vx.pdf
Văn bản mới