Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/KH-CTK 07/07/2023 Kế hoạch tổ chức triển khai Phương án điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 69
Tải về 0
2505/UBND-VX 02/06/2023 V/v tăng cường triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Lượt xem: 67
Tải về 14
1011/UBND-VX 17/03/2020 Về việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong phòng chống dịch covid-19
Lượt xem: 1577
Tải về 0
480/UBND-TH 12/02/2020 Về việc thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới thị xã Sa Pa
Lượt xem: 336
Tải về 11
4230/UBND-NLN 13/09/2019 Về việc thực hiện Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Lượt xem: 287
Tải về 449
14/BCĐ-VPBCĐ 04/01/2019 Về việc hướng dẫn tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lượt xem: 265
Tải về 1
115/BCĐ-KHNT 25/07/2016 V/v nghiệm thu phiếu điều tra Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016
Lượt xem: 244
Tải về 1
105/TB-BCĐ 04/07/2016 Về việc lưu ý một số nội dung trong những ngày đầu thực hiện tổng điều tra
Lượt xem: 205
Tải về 0
103/CV-BCĐ 26/06/2016 V/v kiểm tra, giám sát và báo cáo tiến độ Tổng điều tra
Lượt xem: 307
Tải về 461
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH