Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2005/QĐ-UBND 14/08/2023 Quyết định Ban hành Phương án điều tra thống kê về thông tin khách du lịch năm 2023
Lượt xem: 1578
Tải về 0
613/QĐ-TCTK 07/07/2023 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê
Lượt xem: 2274
Tải về 0
05/QĐ-CTK 09/03/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Quy chế giải quyết tố cáo, Nội quy tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 3238
Tải về 9
73/QĐ-CTK 22/12/2022 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5402
Tải về 195
70/QĐ-CTK 08/12/2022 Quyết định Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5073
Tải về 11
64/QĐ-CTK 16/11/2022 Quyết định Ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5601
Tải về 7
59/QĐ-CTK 30/09/2022 Quyết định về việc giao điểm kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã và khu vực
Lượt xem: 4905
Tải về 10
17/2022/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 6655
Tải về 6
392/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 6561
Tải về 9
393/QDD-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 6573
Tải về 6
123
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH