Quyết định về việc giao điểm kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã và khu vực
Số ký hiệu văn bản 59/QĐ-CTK
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 01/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giao điểm kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã và khu vực
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1. QD_CTK Giao Ke hoach cong tac 2023.pdf

Văn bản mới