Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/KH-CTK 07/07/2023 Kế hoạch tổ chức triển khai Phương án điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 121
Tải về 0
392/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 6561
Tải về 9
1695/QĐ-TCTK 31/12/2019 Về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020
Lượt xem: 4800
Tải về 1
02/CT-UBND 02/03/2017 Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Lượt xem: 328
Tải về 1
115/BCĐ-KHNT 25/07/2016 V/v nghiệm thu phiếu điều tra Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016
Lượt xem: 296
Tải về 1
105/TB-BCĐ 04/07/2016 Về việc lưu ý một số nội dung trong những ngày đầu thực hiện tổng điều tra
Lượt xem: 245
Tải về 0
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
Lượt xem: 279
Tải về 0
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Lượt xem: 305
Tải về 0
82/TB-BCĐTW 29/06/2016 Thông báo số 1 về nghiệp vụ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016
Lượt xem: 255
Tải về 0
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH