Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02/KH-CTK
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày hiệu lực 08/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-ban-hanh-quy-che-dan-chu-co-quan-ctk-2022.pdf
1.-chinh-sach.pdf
2.-muc-tieu.pdf
Văn bản mới