Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2005/QĐ-UBND 14/08/2023 Quyết định Ban hành Phương án điều tra thống kê về thông tin khách du lịch năm 2023
Lượt xem: 1578
Tải về 0
158/KH-UBND 19/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 1870
Tải về 8
17/2022/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 6655
Tải về 6
392/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 6561
Tải về 9
393/QDD-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 6573
Tải về 6
1011/UBND-VX 17/03/2020 Về việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong phòng chống dịch covid-19
Lượt xem: 1614
Tải về 0
03/CT-UBND 17/02/2020 Về một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 445
Tải về 11
480/UBND-TH 12/02/2020 Về việc thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới thị xã Sa Pa
Lượt xem: 397
Tải về 11
4230/UBND-NLN 13/09/2019 Về việc thực hiện Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Lượt xem: 347
Tải về 449
10/CT-UBND 08/07/2019 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 433
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH