Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 393/QDD-UBND
Ngày ban hành 03/02/2021
Ngày hiệu lực 03/02/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp - Tổng hợp
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 393-kien-toan-tgv.pdf
Văn bản mới