Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4230/UBND-NLN 13/09/2019 Về việc thực hiện Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Lượt xem: 347
Tải về 449
1261/QĐ-TCTK 19/08/2019 Về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
Lượt xem: 554
Tải về 0
1260/QĐ-TCTK 16/08/2019 Về việc tiến hành điều tra lao động viêc làm năm 2020
Lượt xem: 471
Tải về 0
13/KH-CTK 04/07/2019 Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Lượt xem: 233
Tải về 0
14/BCĐ-VPBCĐ 04/01/2019 Về việc hướng dẫn tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lượt xem: 307
Tải về 1
Số 42-CT/TU 03/12/2018 Về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Lượt xem: 233
Tải về 1
15/CT-UBND 30/11/2018 Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 277
Tải về 3
1181/QĐ-TCTK 26/11/2018 Quyết định về việc tiến hành Khảo sát Sức khỏe phụ nữ và Kinh nghiệm cuộc sống 2018
Lượt xem: 226
Tải về 1
1512/QĐ-LĐTBXH 31/10/2018 Về việc phê duyệt phương án tổ chức Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2018
Lượt xem: 289
Tải về 3
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH