Quyết định về việc tiến hành Khảo sát Sức khỏe phụ nữ và Kinh nghiệm cuộc sống 2018
Số ký hiệu văn bản 1181/QĐ-TCTK
Ngày ban hành 26/11/2018
Ngày hiệu lực 01/11/2018
Trích yếu nội dung Quyết định về việc tiến hành Khảo sát Sức khỏe phụ nữ và Kinh nghiệm cuộc sống 2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thống ke Dân số - Văn xã
Người ký duyệt Nguyễn Bích Lâm
Tài liệu đính kèm sao-y-qd-.pdf
Văn bản mới