Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 28/CT-TTg
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1_0_28_ct-ttg_27112023-chi-thu.pdf
Văn bản mới