Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/KH-CTK 07/07/2023 Kế hoạch tổ chức triển khai Phương án điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 121
Tải về 0
2505/UBND-VX 02/06/2023 V/v tăng cường triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Lượt xem: 131
Tải về 14
05/QĐ-CTK 09/03/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Quy chế giải quyết tố cáo, Nội quy tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 3238
Tải về 9
04/KH-CTK 16/02/2023 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 129
Tải về 8
02/KH-CTK 08/02/2023 Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023
Lượt xem: 129
Tải về 9
73/QĐ-CTK 22/12/2022 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5402
Tải về 195
70/QĐ-CTK 08/12/2022 Quyết định Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5073
Tải về 11
64/QĐ-CTK 16/11/2022 Quyết định Ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5601
Tải về 7
59/QĐ-CTK 30/09/2022 Quyết định về việc giao điểm kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã và khu vực
Lượt xem: 4905
Tải về 10
11/KH-CTK 24/03/2020 Kế hoạch tuyên truyền điều tra doanh nghiệp năm 2020
Lượt xem: 2665
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH