Về việc thực hiện Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Số ký hiệu văn bản 4230/UBND-NLN
Ngày ban hành 13/09/2019
Ngày hiệu lực 13/09/2019
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thống ke Dân số - Văn xã
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 2019-09-16.pdf
Văn bản mới