Về việc hướng dẫn tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số ký hiệu văn bản 14/BCĐ-VPBCĐ
Ngày ban hành 04/01/2019
Ngày hiệu lực 04/01/2019
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thống ke Dân số - Văn xã
Người ký duyệt Vũ Viết Trường
Tài liệu đính kèm vv-huong-dan-tuyen-chon-dieu-tra-vien_1546678886.pdf
Văn bản mới