Về việc phê duyệt phương án tổ chức Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2018
Số ký hiệu văn bản 1512/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 31/10/2018
Ngày hiệu lực 27/10/2018
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt phương án tổ chức Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thống ke Dân số - Văn xã
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hà
Tài liệu đính kèm qd-ksldte_moliza.pdf
Văn bản mới