Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 15/CT-UBND
Ngày ban hành 30/11/2018
Ngày hiệu lực 28/11/2018
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Thống ke Dân số - Văn xã
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm chi-thi-ve-tong-dieu-tra-dan-so.pdf
Văn bản mới