Về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số ký hiệu văn bản Số 42-CT/TU
Ngày ban hành 03/12/2018
Ngày hiệu lực 03/12/2018
Trích yếu nội dung Về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Thống ke Dân số - Văn xã
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm chi-thi-ve-tong-dieu-tra-dan-so_tu.pdf
Văn bản mới