Về việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong phòng chống dịch covid-19
Số ký hiệu văn bản 1011/UBND-VX
Ngày ban hành 17/03/2020
Ngày hiệu lực 17/03/2020
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong phòng chống dịch covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2020-03-13_-8-_20200313031409620200313031433383_signed_20200313032151214.pdf
Văn bản mới