Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 10-QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/03/2020
Ngày hiệu lực 22/03/2020
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm qd-10-2020-ttg.pdf
Văn bản mới