Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
Số ký hiệu văn bản 94/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Trích yếu nội dung Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thống kê nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm nd-94.pdf
Văn bản mới