Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Số ký hiệu văn bản 1672/QĐ-TTg
Ngày ban hành 26/08/2016
Ngày hiệu lực 26/08/2016
Trích yếu nội dung Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp - Thương mại
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1672qdttg_oiyw.pdf
Văn bản mới