Về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020
Số ký hiệu văn bản 1695/QĐ-TCTK
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày hiệu lực 31/12/2019
Trích yếu nội dung Về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thống kê nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Bích Lâm
Tài liệu đính kèm qd_dieu_tra_nong_nghiep_202005040958255750.pdf
Văn bản mới