Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2005/QĐ-UBND 14/08/2023 Quyết định Ban hành Phương án điều tra thống kê về thông tin khách du lịch năm 2023
Lượt xem: 690
Tải về 0
613/QĐ-TCTK 07/07/2023 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê
Lượt xem: 1248
Tải về 0
23/KH-CTK 07/07/2023 Kế hoạch tổ chức triển khai Phương án điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 73
Tải về 0
2505/UBND-VX 02/06/2023 V/v tăng cường triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Lượt xem: 70
Tải về 14
07/NQ-HĐND 10/03/2023 Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 85
Tải về 384
05/QĐ-CTK 09/03/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Quy chế giải quyết tố cáo, Nội quy tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2206
Tải về 9
04/KH-CTK 16/02/2023 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 81
Tải về 8
02/KH-CTK 08/02/2023 Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023
Lượt xem: 80
Tải về 9
73/QĐ-CTK 22/12/2022 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4341
Tải về 195
70/QĐ-CTK 08/12/2022 Quyết định Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4036
Tải về 11
123456
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH