Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
64/QĐ-CTK 16/11/2022 Quyết định Ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 385
Tải về 0
59/QĐ-CTK 30/09/2022 Quyết định về việc giao điểm kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã và khu vực
Lượt xem: 510
Tải về 0
158/KH-UBND 19/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 1677
Tải về 1
17/2022/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2164
Tải về 0
392/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 2677
Tải về 1
393/QDD-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 2696
Tải về 0
1354/QĐ-TCTK 26/08/2020 Về việc điều tra giá sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp và thủy sản
Lượt xem: 3299
Tải về 1
752/QĐ-TTg 03/06/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021
Lượt xem: 3384
Tải về 0
946/QĐ-TCTK 29/04/2020 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Tổng Cục Thống kê
Lượt xem: 3789
Tải về 2
03 /2020/TT-BKHDT 31/03/2020 Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước
Lượt xem: 270
Tải về 1
12345
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH