Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
158/KH-UBND 19/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 666
Tải về 1
17/2022/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 672
Tải về 0
392/QĐ-UBND 03/02/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 1486
Tải về 1
393/QDD-UBND 03/02/2021 Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 1517
Tải về 0
1354/QĐ-TCTK 26/08/2020 Về việc điều tra giá sản xuất nông nghiệp,lâm nghiệp và thủy sản
Lượt xem: 2089
Tải về 1
752/QĐ-TTg 03/06/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021
Lượt xem: 2177
Tải về 0
946/QĐ-TCTK 29/04/2020 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Tổng Cục Thống kê
Lượt xem: 2620
Tải về 2
03 /2020/TT-BKHDT 31/03/2020 Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước
Lượt xem: 218
Tải về 1
11/KH-CTK 24/03/2020 Kế hoạch tuyên truyền điều tra doanh nghiệp năm 2020
Lượt xem: 1678
Tải về 0
10-QĐ-TTg 18/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 1398
Tải về 1
1234
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH