Tổng số: 48
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/NQ-HĐND 10/03/2023 Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 13
Tải về 1
05/QĐ-CTK 09/03/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Quy chế giải quyết tố cáo, Nội quy tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 735
Tải về 0
04/KH-CTK 16/02/2023 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 14
Tải về 0
02/KH-CTK 08/02/2023 Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về 0
73/QĐ-CTK 22/12/2022 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2924
Tải về 0
70/QĐ-CTK 08/12/2022 Quyết định Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2659
Tải về 0
64/QĐ-CTK 16/11/2022 Quyết định Ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2948
Tải về 0
59/QĐ-CTK 30/09/2022 Quyết định về việc giao điểm kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã và khu vực
Lượt xem: 2735
Tải về 0
158/KH-UBND 19/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 1711
Tải về 1
17/2022/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 4391
Tải về 0
12345
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH