Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 02/03/2017
Ngày hiệu lực 02/03/2017
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Thống kê nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Thể
Tài liệu đính kèm chi-thi.pdf
Văn bản mới