Thông tư quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán thực hiện kinh phí các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia
Số ký hiệu văn bản 109/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Trích yếu nội dung Thông tư quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán thực hiện kinh phí các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Thứ trưởng: Huỳnh Quang Hải
Tài liệu đính kèm thong-tu-109_2016-thay-the-thong-tu-53-va-58-ve-dieu-tra-thong-ke.pdf
Văn bản mới