Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 10/CT-UBND
Ngày ban hành 08/07/2019
Ngày hiệu lực 08/07/2019
Trích yếu nội dung Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm chi-thi-ve-xd-ke-hoach-phat-trien-ktxh.pdf
Văn bản mới