Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28/CT-TTg 27/11/2023 Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 64
Tải về 0
2005/QĐ-UBND 14/08/2023 Quyết định Ban hành Phương án điều tra thống kê về thông tin khách du lịch năm 2023
Lượt xem: 1578
Tải về 0
613/QĐ-TCTK 07/07/2023 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2024 của Tổng cục Thống kê
Lượt xem: 2274
Tải về 0
23/KH-CTK 07/07/2023 Kế hoạch tổ chức triển khai Phương án điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 121
Tải về 0
2505/UBND-VX 02/06/2023 V/v tăng cường triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Lượt xem: 131
Tải về 14
07/NQ-HĐND 10/03/2023 Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 137
Tải về 384
05/QĐ-CTK 09/03/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Quy chế giải quyết tố cáo, Nội quy tiếp công dân của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 3238
Tải về 9
04/KH-CTK 16/02/2023 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 129
Tải về 8
02/KH-CTK 08/02/2023 Kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023
Lượt xem: 128
Tải về 9
73/QĐ-CTK 22/12/2022 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5402
Tải về 195
123456
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH