Ngọc Hoàng quyết tâm đi học lớp Thống kê cơ bản

Ngọc Hoàng chủ trì cuộc hội thảo trên Thiên đình về “nguyên nhân gây ra cái chết cho con người”. Cuộc hội thảo ngoài Nam Tào, Bắc Đẩu, Thiên Lôi... có mời thêm một Táo Thống kê. Ngọc Hoàng mở đầu cuộc hội thảo yêu cầu Táo Thống kê nêu số liệu thống kê về “chỗ con người chết”.

Táo Thống kê đáp:

- 90% số người chết ở trên giường ngủ;

- 3% số người chết ở trên đường;

- 2% số người chết ở trên sông, ao, hồ...

- 5% số người chết ở nơi khác.

Táo Thống kê vừa nói xong Ngọc Hoàng hấp tấp khẳng định ngay: Cái giường ngủ quá nguy hiểm, nó là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết cho con người!

Nam Tào, Bắc Đẩu, Thiên Lôi... vẫn thói quen hàng ngày liền đồng thanh đáp: Điều 1. Ngọc Hoàng không bao giờ nói sai; Điều 2. Nếu Ngọc Hoàng nói sai lại làm như Điều 1 và vào hùa đồng tình, vỗ tay thán phục Ngọc Hoàng biết sử dụng con số thống kê.

Táo Thống kê, để cho “Thầy trò Ngọc Hoàng” ngừng tán dương nhau xong, mới lễ phép thưa: “Cái giường ngủ bị oan quá”! Để có câu trả lời như mục đích của cuộc hội thảo Ngọc Hoàng phải yêu cầu đưa ra số liệu thống kê về nguyên nhân gây ra cái chết cho con người.

Ngọc Hoàng: Thế thì ngươi báo cáo đi.

Táo Thống kê: Từ số liệu của cuộc điều tra, con thiết lập mối tương quan hồi qui, chạy chương trình phần mềm Stata cho kết quả 60% chết do già, 30% chết do ốm, 6% do tai nạn...

Ngọc Hoàng nghe xong, thấy có lý, liền khen Táo Thống kê và hỏi luôn: Muốn có kiến thức Thống kê giỏi thì người ta phải làm gì?

Táo Thống kê: Ngọc Hoàng chỉ cần theo học lớp Thống kê cơ bản ở Viện Khoa học Thống kê là đủ rồi.

Vậy Nam Tào, Bắc Đẩu mau mau theo ta xuống hạ giới đến 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội để theo học lớp Thống kê cơ bản nào./.

Vũ Liêm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập