Xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Ngày 7/9/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1121/QĐ-TTG về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Nội dung của Đề án gồm: Xác định các căn cứ để xây dựng Đề án; sự cần thiết của Đề án; quan điểm xây dựng Đề án; mục tiêu, yêu cầu của Đề án;kinh nghiệm quốc tế và thực tế ở Việt Nam về khu vực kinh tế chưa được quan sát; xác định nội dung của Đề án; xác định các giải pháp để thực hiện Đề án; đề xuất trách nhiệm của Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;xây dựng lộ trình và kế hoạch thực hiện Đề án; xác định kết quả đầu ra của Đề án - xem nội dung chi tiết.

                                                                Nguồn:CTTĐT Chính phủ


Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập