Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định s 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Quyết định này không áp dụng đối với việc gửi, nhận văn bản điện tử có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định s 28/2018/QĐ-TTg gồm 5 chương, 22 điều, được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu, theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy. Văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành quy định tại Quyết định này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy. Nếu không đáp ứng quy định trên thì văn bản chỉ có giá trị để biết, tham khảo, không thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy. Trong Quyết định còn xác định rõ nguyên tắc và quy trình gửi, nhận văn bản điện tử, hạ tầng kỹ thuật công nghệ cùng việc tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 9 năm 2018.
Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập