Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định s01/2019/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Đây là cơ sở để đánh giá chất lượng thống kê, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động thống kê nhà nước. Quyết định này áp dụng cho các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước theo quy định của Luật thống kê và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đánh giá chất lượng thống kê nhà nước.

Kèm theo Quyết định có 01 Phụ lục là Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030, gồm: tên tiêu chí, mã số tiêu chí, nội dung tiêu chí. Tổng số có 19 tiêu chí với 92 nội dung được đánh mã số từ CLTK1.1 đến CLTK19.5. Hàng năm, từ năm 2020 các cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện việc tự đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 thuộc phạm vi phụ trách gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định 01/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 3 năm 2019.

Xem chi tiết Quyết định trên tại chuyên mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Trang Thống kê này.

HNT-BCVPLCTK

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 4,507
  • Tất cả: 1,495,594
Đăng nhập