Quyết định 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/nd-2017-2018/qd772-ttg-ngay-26-6-2018-cua-thu-tuong-to-chuc-tdtds-2019.pdf
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập