Quyết định 01/QĐ-BCĐTW về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/qd-tctk/qd01-bcdtw-ve-viec-ban-hanh-pa-tong-dieu-tra-ds-no-nam-2019.pdf
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập