Huyện Bảo Thắng triển khai vẽ sơ đồ nền xã, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 06/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng ban hành công văn số 1371/UBND-TK về việc chỉ đạo các xã, thị trấn, vẽ sơ đồ nền xã, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra. Đây là những công việc quan trọng, là tiền đề cho việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác vẽ sơ đồ nền xã, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra nhằm tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các điểm dân cư, hộ dân cư trong xã, thị trấn; giúp người lập bảng kê, điều tra viên xác định đúng phạm vi địa bàn điều tra được phân công thực hiện thu thập thông tin; giúp BCĐ các cấp nắm được số lượng địa bàn điều tra làm cơ sở cho việc lập kế hoạch huy động nguồn lực, tuyển chọn, tập huấn lực lượng tham gia điều tra….

Từ ngày 07/9/2018, BCĐ huyện phối hợp cùng BCĐ cấp xã, thị trấn thực hiện rà soát, phân định ranh giới hành, tiến hành vẽ sơ đồ nền xã, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra. BCĐ cấp xã hoàn thành công việc vẽ sơ đồ nền xã, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trước ngày 20/9/2018; BCĐ cấp huyện thực hiện chụp, quét ảnh sơ đồ nền xã, thị trấn đã được nghiệm thu và gửi về BCĐ Trung ương trước ngày 21/9/2018.

Từ nay đến ngày 01/4/2019, BCĐ các cấp phải thực hiện khối lượng lớn các công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, BCĐ các cấp phải bám sát kế hoạch thực hiện Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo cấp trên. Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, các ngành liên quan và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trong huyện, công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Bảo Thắng sẽ thành công tốt đẹp.

                                                Nguyễn Việt Kiên- Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Bảo Thắng
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập