Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Thể- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hội nghị Tổng kết TĐT NT,NN,TS năm 2016 và triển khai TĐT kinh tế năm 2017
https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/tb-kluan-cua-dc-nguyen-huu-the-tai-hoi-nghi-tk-tdt-ntnn2016.pdf
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập