Ban Chỉ dạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Lào Cai nghiệm thu bước 1 phiếu điều tra giai đoạn 2 của Ban Chỉ dạo Tổng điều tra kinh huyện Bảo Yên

Từ ngày 24 đên ngày 25 tháng 8 năm 2017, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lào Cai đã tiến hành kiểm tra, nghiệm thu phiếu bước 1 cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 (giai đoạn 2) tại huyện Bảo Yên.

Đoàn nghiệm thu do ông Lê Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, thành viên BCĐ tỉnh làm Trưởng đoàn; thành viên Đoàn là các chuyên viên Tổ thường trực giúp việc BCĐ tỉnh. Làm việc với Đoàn nghiệm thu, huyện Bảo Yên có đồng chí Nguyễn Việt Hà-UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ TĐT huyện, các thành viên BCĐ và tổ giúp việc BCĐ huyện. Sau khi nghe BCĐ TĐT huyện Bảo Yên báo cáo tình hình thực hiện TĐT trên địa bàn, Đoàn nghiệm thu đã tập trung vào việc kiểm tra các phiếu điều tra do BCĐ huyện đã nghiệm thu của BCĐ các xã, thị trấn để rút kinh nghiệm và hướng dẫn xử lý các sai sót trước khi nghiệm thu bước 2 và bàn giao phiếu về BCĐ tỉnh.


Đ/c Nguyễn Việt Hà Phó Chủ Tịch UBND huyện– Trưởng BCĐ TĐTKT huyện Bảo Yên báo cáo kết quả giai đoạn II- Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn

Theo kết quả tổng hợp của huyện, số lượng hộ SXKD cá thể điều tra được là 2.135/2.113 cơ sở đạt 101,04%, tăng 22 cơ sở so với khi lập bảng kê, cơ sở tôn giáo là 6.

Đoàn nghiệm thu yêu cầu BCĐ huyện tiếp tục kiểm tra soát xét lại các loại phiếu điều tra, bảo đảm tiến độ và chất lượng, bàn giao phiếu điều tra cho BCĐ tỉnh theo đúng kế hoạch.

Nguyễn Đức Thuận –Chi cục Thống kê huyện Bảo Yên

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập