Một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh quý I năm 2024

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2024 ước tăng 5,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng chung 5,01%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 7,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 32,63%; khu vực dịch vụ đóng góp 48,87%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 10,66%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I/2024 tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định với mức tăng 3,21%. Nhìn chung sản lượng cây trồng hàng năm và cây lâu năm các loại đều tăng, riêng sản lượng chuối giảm do bệnh héo rũ Panama làm chết cây, diện tích giảm mạnh; tình hình chăn nuôi trên toàn tỉnh phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra, đàn gia súc, gia cầm được chăm sóc tốt, sản lượng thịt hơi xuất chuồng và các sản phẩm khác đều tăng.

Sản xuất công nghiệp trong quý I năm nay có dấu hiệu phục hồi khi tốc độ tăng trưởng đạt mức 4,04% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 0,22% của quý IV/2023. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng cao nhất với mức tăng 15,95%, chủ yếu tăng ở ngành khai khoáng khác, do có 02 doanh nghiệp trở lại hoạt động và có 02 doanh nghiệp có đơn đặt hàng tăng; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,86%; riêng ngành sản xuất điện giảm do không đảm bảo được nguồn nước để duy trì công suất phát điện nên tốc độ giảm 4,25% so với quý I năm trước.

anh tin bai

Hoạt động sản xuất tại Chi nhánh luyện đồng Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVH

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì phát triển tốt, tốc độ tăng trưởng đạt 6,04% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực dịch vụ thị trường tăng 6,8%; tăng trưởng khu vực này thấp hơn so với mức tăng trưởng 8,87% của quý cùng kỳ năm trước một mặt là do năm 2022 vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động kinh tế còn cầm chừng, đến năm 2023 cơ bản đã diễn ra bình thường; bên cạnh đó, hoạt động vận tải hành khách bằng cáp treo tạm ngừng hoạt động 01 tháng (từ ngày 8/01/2024 đến ngày 8/02/2024) để bảo trì, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành vận tải.

 

anh tin bai

Hàng hoá dồi dào, đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân.  Ảnh: Theo Báo Lào Cai

Dự báo trong quý II, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì và phát triển; hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục có mức tăng trưởng khá. Riêng hoạt động sản xuất công nghiệp trong quý II sẽ khả quan hơn trong quý I, khi kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy: Có tới 42,11% số doanh nghiệp (DN) đánh giá xu hướng sẽ tốt lên và 34,21% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định, chỉ có 23,68% số DN dự báo khó khăn hơn; 42,11% DN dự báo khối lượng sản xuất tăng lên, 34,21% số DN dự báo ổn định và chỉ có 23,68% số DN dự báo giảm; có 35,29% số DN dự kiến có đơn hàng tăng lên, 44,12% số DN dự kiến có đơn hàng ổn định và chỉ có 20,59% số DN dự kiến đơn hàng giảm./.

                                                                                                                                                 Đặng Tuấn Chung

Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp,

                                                                                                                                                Cục Thống kê tỉnh Lào Cai

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập