Huyện Bát Xát, địa phương đầu tiên của Tỉnh hoàn thành việc thu thập thông tin trong cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Cuộc Điều tra dân số và nhà giữa kỳ năm 2024 là cuộc điều tra thống kê quan trọng thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Là cuộc điều tra mẫu được thực hiện giữa hai cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và năm 2029 nhằm các mục đích: Làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024…

Các thông tin chính được thu thập bao gồm: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ gia đình; thông tin về di cư; thông tin về giáo dục; thông tin về hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10-49 tuổi; thông tin về người chết của hộ và thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Cuộc điều tra áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và thực hiện bằng phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI) để thu thập thông tin; thời gian thu thập thông tin tại hộ là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2024.

Tại huyện Bát Xát, cuộc điều tra được thực hiện tại 33 địa bàn mẫu, với tổng số hộ được chọn để thu thập thông tin là 990 hộ. Để cuộc điều tra đạt đạt kết quả cao, Chi cục Thống kê huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên để xây dựng kế hoạch điều tra trên địa bàn huyện; tiến hành rà soát và cập nhật địa bàn điều tra, lập bảng kê, chọn hộ điều tra; Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, từ đó phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các điều tra viên.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc điều tra tại huyện, các giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện luôn bám sát địa bàn, đồng hành cùng điều tra viên để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đồng thời tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn nhằm đảm bảo chất lượng các thông tin cần thu thập.

anh tin bai

Giám sát công tác thu thập thông tin tại địa bàn điều tra

Một trong những nhân tố quan trọng để thực hiện thành công cuộc điều tra là lực lượng điều tra viên, đây là lực lượng trực tiếp thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn điều tra. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng cuộc điều tra, Chi cục Thống kê huyện đã tuyển chọn 24 điều tra viên, là những người có kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ để tiến hành tập huấn nghiệp vụ trước khi tiến hành điều tra.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Với sự chuẩn bị chu đáo, cùng sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự hợp tác tích cực của Nhân dân các dân tộc trong huyện và sự nỗ lực của đội ngũ giám sát viên, điều tra viên, cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên địa bàn huyện Bát Xát diễn ra thuận lợi, đảm bảo cả về tiến độ và chất lượng thông tin. Đến hết ngày 17/4/2024, toàn huyện đã hoàn thành công tác thu thập thông tin tại 33 địa bàn điều tra với 990 hộ, đạt 100%, sớm hơn kế hoạch 13 ngày, là địa phương đầu tiên của Tỉnh hoàn thành công tác thu thập thông tin tại địa bàn.

Hồng Nhung - CCTK Bát Xát

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập