Cục Thống kê tỉnh Lào Cai thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lúa vụ Đông xuân năm 2022 tại Chi cục Thống kê khu vực Bảo Yên - Văn Bàn

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ- CTK ngày 12/8/2022 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai về việc thanh tra thực hiện Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lúa vụ đông xuân năm 2022 tại Chi cục Thống kê khu vực Bảo Yên - Văn Bàn, trong 2 ngày 18 - 19/8/2022, Đoàn thanh tra Cục Thống kê tỉnh Lào Cai đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lúa vụ Đông xuân năm 2022 tại Chi cục Thống kê khu vực Bảo Yên - Văn Bàn (phạm vi thanh tra tại huyện Bảo Yên). Nội dung thanh tra gồm: Thanh tra công tác chuẩn bị điều tra; Thanh tra công tác triển khai điều tra; Thanh tra công tác kiểm tra, giám sát; Thanh tra việc thu thập thông tin và ghi phiếu của điều tra viên (ĐTV) tại địa bàn.

Theo báo cáo của Chi cục Thống kê khu vực Bảo Yên - Văn Bàn (Chi cục), căn cứ Kế hoạch số 27/KH-CTK ngày 21/12/2021 của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai, Chi cục đã tổ chức triển khai thực hiện Phương án cuộc điều tra trên địa bàn từ công tác tuyển chọn ĐTV, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức cho ĐTV thực hiện điều tra tại địa bàn theo đúng thời gian quy định; trong thời gian điều tra, Chi cục đã tổ chức đi kiểm tra, giám sát 5/5 xã, thị trấn để kịp thời uốn nắn những sai sót trong thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra của ĐTV.

anh tin bai

Đoàn Thanh tra làm việc tại Chi cục Thống kê khu vực Bảo Yên - Văn Bàn

Trước khi tiến hành điều tra ghi phiếu, Chi cục đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát mẫu tại địa bàn mẫu của 5 xã, thị trấn đại diện; Trong trường hợp hộ mẫu không còn tồn tại trên đại bàn, không gieo trồng cây lúa thì chọn hộ khác theo đúng quy định để thay thế, đảm bảo đủ số lượng hộ điều tra mẫu trên địa bàn.

Đoàn thanh tra đã tiến hành xác minh thông tin đã được thu thập, ghi phiếu của ĐTV tại một số đại bàn điều tra.

anh tin bai

Đoàn Thanh tra xác minh thông tin tại địa bàn thôn Bản 3 AB - Kim Sơn

Kết thúc quá trình thanh tra tại cơ sở, Trưởng đoàn thanh tra đánh giá: Chi cục đã triển khai đầy đủ, kịp thời các khâu trong Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lúa vụ Đông xuân 2022; Đồng thời, chỉ ra những sai sót trong quá trình thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra của ĐTV trên địa bàn cần được khắc phục ngay trong cuộc điều tra vụ Đông xuân này và rút kinh nghiệm cho các cuộc điều tra của các vụ tiếp theo. Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của Đoàn cũng như của Chi cục được Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp, tham mưu để Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh ra kết luận thanh tra theo quy định.

                                                                        Trần Hông Quân – Thống kê viên phòng Thống kê Tổng Hợp

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 261
  • Trong tuần: 2,282
  • Tất cả: 1,244,865
Đăng nhập