Thông tư 01/2018/TT-BNV-Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CC,VC
https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/nd-2017-2018/tt01-2018-bnv-hd-dao-tao-boi-duong-can-bo-cc-vc.pdf
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 215
  • Trong tuần: 2,842
  • Tất cả: 1,502,020
Đăng nhập