Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

       Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao về việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của Việt Nam, Tổng cục Thống kê đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Báo cáo: “Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”. Báo cáo đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 9/2015. Vụ Thống kê Tổng hợp- Tổng cục Thống kê cập nhật báo cáo này đến tháng 3/2016. Cục Thống kê Lào Cai xin giới thiệu báo cáo tóm tắt trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham khảo.
NSLDth3-2016.pdf

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập