Luật số: 37/2018/QH14 Công an nhân dân có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019

Ngày 04 tháng 12 năm 2018 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Lệnh số 15/2018/L-CTN về việc công bố Luật Công an nhân dân.

Luật này gồm 07 chương, 46 điều để thực hiện.

Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân

1. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Được tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở.

3. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.


Xem chi tiết tại đây: /SiteFolders/luat-cong-an-nhan-dan-2018-so-37-2018-qh14.pdfBHNT- BCVPL Cục Thống Kê

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 321
  • Trong tuần: 4,566
  • Tất cả: 1,495,653
Đăng nhập