Luật số:29/2018/QH14 Bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

Ngày 29 tháng 11 năm 2018 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Lệnh số 08/2018/L-CTN về việc công bố Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Luật này gồm 05 chương, 28 điều để thực hiện.

Luật này quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước:

1. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

4. Chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

5. Bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn quy định của Luật này, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại đây​: /SiteFolders luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-2018-so-29-2018-qh14.pdfHNT- BCVPL Cục Thống Kê

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 450
  • Trong tuần: 4,695
  • Tất cả: 1,495,782
Đăng nhập