Luật số:30/2018/ QH14 Đặc xá có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

Ngày 03 tháng 12 năm 2018 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Lệnh số 09/2018/L-CTN về việc công bố Luật Đặc xá.

Luật này gồm 06 chương, 39 điều để thực hiện.

Luật này quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá.

Đối tượng áp dụng

1. Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.

2. Cơ quan, tổ chức, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến hoạt động đặc xá.

 Xem chi tiết tại đây: /luat-dac-xa-2018-so-30-2018-qh14.pdf


HNT-BCVPL Cục Thống Kê

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập