Luật số 15/2017/QH14- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/cucthongke/2335/luat-nd-tt-qd-2017/luat15-2017-ve-qlts-cong.pdf
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập